mei 14, 2020

Bomen en begroeiing verwijderd te Lauwersoog