Milieuvriendelijk

STIHL MotoMix

Wij gebruiken STIHL MotoMix als brandstof voor onze motorzagen. Deze brandstof onderscheidt zich door haar bijzonder milieuvriendelijke en duurzame eigenschappen. STIHL MotoMix zorgt voor een zuivere verbranding zonder roetafzetting. Het bevat ook een laag gehalte aan stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de machine. Deze brandstofdampen bevatten zo goed als geen stoffen zoals olefinen en aromaten (bijv. benzol).

De bijgevoegde motorolie is biologisch afbreekbaar. STIHL MotoMix spaart aantoonbaar het milieu en het grondwater. In de praktijk: ongeveer 20% lagere CO-concentratie in de uitlaatgassen en een vermindering van de broeikasgassen. 

AdBlue

AdBlue is een waterhoudende ureumoplossing, en wordt gebruikt om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van onze voertuigen te verminderen. Het is een heldere, niet giftige en veilige oplossing, het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu.

Deze waterhoudende ureumoplossing behoort tot de categorie vervoerbare vloeistoffen met een minimaal risico. AdBlue zorgt voor een beperkte CO2-uitstoot vergeleken met de oplossingen van concurrenten. 

Biomassa

Van der Wal boomrooierij is leverancier van biomassa. Biomassa wordt als brandstof gebruikt, waarna de CO2-uitstoot onze bomen weer voedt en er zo nieuw hout aangroeit waarin CO2 langdurig is vastgelegd. Op deze manier leveren onze bossen biomassa voor duurzame energie. Daarmee helpen we de klimaatdoelstellingen te bereiken, die voorziet in stimuleren van het gebruik van niet-fossiele energie. 

Rond het gebruik van biomassa bestaan nog steeds de nodige misverstanden. Zo wordt gedacht dat bomen alleen worden gekapt om als brandstof gebuikt te worden. Dit is zeker niet het geval; bij inzetten van biomassa komt veel meer kijken.